Biện pháp bảo đảm chất lượng thi công đài phun nước – nhạc nước

Biện pháp bảo đảm chất lượng thi công đài phun nước – nhạc nước chuyên nghiệp

Trong các bài trước Công ty nhạc nước Phát An đã giới thiệu tới các bạn các phần I – II – III – IV – V

Sau đây công ty Nhạc nước Phát An xin giới thiệu phần tiếp theo của thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng thi công đài phun nước – nhạc nước tiếp phần VI – Mục 1

PHẦN VI: BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THI CÔNG ĐÀI PHUN NƯỚC – NHẠC NƯỚC

Mục 1: Biện pháp bảo đảm chất lượng thi công đài phun nước – nhạc nước

– Các biện pháp đảm bảo chất lượng thi công đài phun nước của Nhà thầu được nhà thầu áp dụng các tiêu chuẩn và quy trình kỹ thuật sau

Bảng : Quy trình áp dụng

TTTên quy trình, quy phạmSốNăm ban
hành
IQuy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựngTCVN 5038:19951995.
IIYêu câu về vật liệu
1Xi măng Poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 2682:20092009
2Xi măng Poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 6260:20092009
3Cốt liệu cho hê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuậtTCVNXD 7570:20062006
4Cốt liệu cho bê tông và vữa – Các phương pháp thửTCVN 7572:20062006
5Lắp đặt tủ điện ngoài trờiTCVN 7994-1:20092009
6Mối hàn phương pháp thủ uốnTCVN 5401:19911991
IIIThi công – nghiệm thu
1Công tác đẩt, quy phạm thi công và nghiệm thuTCVN 4447-2012
2Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép, thi
công và nghiệm thu
TCVN 9115-20122012
3Tiêu chuẩn đầm nềnTCVN 4201-19951995
4Công tác nền móng – thi công và nghiệm thuTCVN 9361:20122012
5Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng
phẳng
TCVN 8865:20112011
6Các quy trình, quy phạm kỹ thuật liên quan khác
  1. Biện pháp bảo đảm chất lượng thi công đài phun nước nhạc nước

  2. Trong giai đoạn chuẩn bị thi công đài phun nước – nhạc nước

a.1. Cán bộ, công nhân viên thi công:

– Lựa chọn chỉ huy, cán bộ có trình độ, có năng lực thực tế, kinh nghiệm thi công lâu năm. Chọn nhân viên, công nhân thi công là những người mạnh khoẻ, nhanh nhẹn, kinh nghiệm, có chuyên môn vững vàng, có ý thức lao động;

a.2. Kiểm tra, hiệu chỉnh hồ sơ thiết kế Mục đích:

– Các cán bộ kỹ thuật của chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ toàn bộ hồ sơ thiết kế, kiểm tra các số liệu thống kê các dữ liệu cần thiết phục vụ quá trình quản lý, triển khai thi công;

– Đề xuất, phản ánh các vấn đề bất hợp lý (nếu có) đề ra phương án giải quyết (trong giới hạn cho phép). Phối hợp với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát có phương án xử lý để đảm bảo không ảnh hưởng tới trình tự thi công;

– Chủ động trong điều tiết nhân lực, triển khai thi công, Chủ động trong các công tác thanh quyết toán;

– Chủ động trong công tác tổ chức nghiệm thu, bàn giao cũng như các kiểm định cần thiết trong quá trình thi công;

* Quy trình kiểm tra như sau:

– Kiểm tra, khảo sát địa chất công trình, địa hình;

– Kiểm tra hồ sơ bản vẽ thi công, khối lượng trúng thầu so với thực tế sau khi khảo sát chuẩn bị thi công;

– Tổng hợp các số liệu chúng tôi lập báo cáo gửi Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư để phối hợp cùng xử lý.

a.3. Quản lý chất lượng bản vẽ bản thi công:

– Lập bản vẽ thi công đầy đủ, phù hợp với mặt bằng, địa chất hiện trạng thi công, phù hợp về tổ chức thi công, phù hợp với tổng tiến độ thi công;

– Bản vẽ thi công phải có thuyết minh đầy đủ kèm theo;

Biện pháp bảo đảm chất lượng thi công đài phun nước - nhạc nước

a.4. Quản lý chất lượng xe máy, thiết bị thi công:

– Xe máy phải phù hợp công trình, kỹ thuật tiên tiến, tính năng tin cậy, sử dụng an toàn, thao tác thuận lợi, bảo dưỡng dễ dàng;

– Tính năng phải đáp ứng yêu cầu công việc, đảm bảo tiến độ thi công đã đề ra;

– Hợp lý sử dụng máy, thao tác chính xác, xác định trách nhiệm vị trí công tác;

a.5. Quản lý chất lượng phóng tuyến trắc đạc:

– Lập lại lưới khống chế trắc đạc thi công: Toạ độ điểm đầu của lưới khống chế thi công, mạng lưới thuỷ chuẩn khống chế cao độ, vị trí chôn cọc mốc chuẩn…

a.6. Quản lý chất lượng vật liệu, cấu kiện:

Quy trình theo dõi, kiểm soát nguyên vật tư:

– Đơn vị thi công sẽ lập quy trình chi tiết để tìm hiểu để lựa chọn, mua sắm, quản lí chất lượng và quản lí nhà cung cấp các vật tư, vật liệu cho công trình. Nội dung như sau:

Chuẩn bị kế hoạch mua sắm:

– Căn cứ vào các tiêu chuẩn thiết kế, hoạch định chất lượng cho các vật tư, vật liệu chính, phụ cho toàn công trình;

– Chuẩn bị đầy đủ hoặc có kế hoạch chi tiết về việc tìm các đối tác đủ tiêu chuẩn để phối họp kiểm soát, kiểm tra các vật tư, nguyên vật liệu đưa vào thi công.

– Đảm bảo sự tương thích giữa quy trình sản xuất, lắp đặt, kiểm tra thử nghiệm và hệ thống các văn bản áp dụng đối với công trình;

Tìm hiểu, đánh giá thị trường:

Căn cứ vào các dữ liệu nguyên vật liệu bao gồm:

+ Chủng loại;

+ Cấp, kiểu;

+ Dấu hiệu chính xác theo yêu cầu của thiết kế;

– Bộ phận quản lý và cung ứng vật tư của công trình sẽ tìm hiểu các nguồn cung ứng tại địa phương và tỉnh thành lân cận để có thể đưa ra một danh sách nguồn cung ứng sơ bộ nhằm rút ra danh sách rút gọn các nhà cung ứng;

– Nhận biết, xác định nguồn gốc, kiểm soát sản phẩm, kiểm soát quá trình.

– Việc xác định nguồn gốc của sản phẩm là yêu cầu rất cần thiết nhằm đảm bảo tính đồng nhất và phù hợp của nguyên vật liệu. Do vậy chúng tôi sẽ cùng các nhà cung cấp lập và duy trì các thủ tục dạng văn bản để nhận biết thống nhất các nguyên vật liệu đơn chiếc hoặc lô sản phẩm;

– Quy trình theo dõi và kiểm soát nguyên vật liệu được thực hiện theo nguyên tắc toàn bộ nguyên vật liệu chính phải được kiểm tra chất lượng, chủng loại (trình Tư vấn các hồ sơ và mẫu) và được sự đồng ý của Tư vấn trước khi đưa vào sử dụng.

– Đơn vị thi công sẽ lập và duy trì các thủ tục dạng văn bản để kiểm soát việc kiểm tra xác nhận, bảo quản và bảo dưỡng sản phẩm do khách hàng cung cấp để dễ dàng quản lí quy trình cung ứng cũng như chất lượng vật liệu;

– Nhà cung ứng cần đảm bảo rằng các vật tư, vật liệu phải được phép sử dụng và lưu hành. Để xác định tính đúng đắn của các nhà cung cấp, cán bộ kĩ thuật của Nhà thầu thi công phải kiểm tra tận nơi sản phẩm, cung ứng của Nhà cung cấp và xem xét các tài liệu xác nhận chất lượng của nhà cung ứng;

– Trong hoặc sau khi cung ứng, khi có yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc cơ quan chức năng, nhà cung ứng phải trình các văn bản cần thiết hoặc thực hiện các thí nghiệm xác định sự đúng đắn của vật tư, vật liệu đã đưa vào công trình;

*Bảo đảm chất lượng vật tư:

– Để đảm bảo chất lượng vật tư đưa vào công trình đơn vị thi công sẽ có những biện pháp cụ thể bao gồm tất cả các khâu từ khảo sát, mua, lưu kho và đưa vào sử dụng;

QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ:

Biện pháp bảo đảm chất lượng thi công đài phun nước - nhạc nước 1

a.7. Quản lý các vấn đề khác:

– Lập kế hoạch thi công, phương án, biện pháp thi công cụ thể cho hạng mục, công việc. Chúng tôi sẽ họp định kỳ hàng tuần để đúc rút kinh nghiệm, cải tiến và đề ra các phương án thi công tốt hơn hiệu quả hơn;

– Quản lý tiền vốn đảm bảo vật tư, nhân lực, máy thi công huy động kịp thời đảm bảo tiến độ thi công theo hợp đồng;

– Các văn bản, hồ sơ xin cấp phép thi công của hạng mục, công việc được hoàn thành nộp trước cho cơ quan có thẩm quyền để được cấp phép trước ngày thi công hạng mục, công việc đó theo tiến độ đã đề ra;

  1. Trong giai đoạn thi công:

– Cơ sở quản lý chất lượng:

– Hồ sơ thiết kế, hệ thống tiêu chuẩn áp dụng cho thi công công trình.

– Các văn bản pháp luật quy định về quy trình, quy phạm và quản lý chất lượng xây dựng cơ bản;

– Năng lực con người, năng lực thiết bị, năng lực tài chính của đơn vị thi công;

– Quy trình quản lý chất lượng của chúng tôi được thực hiện như sau:

+Lập kế hoạch quản lý, kiểm soát chất lượng;

+Phân cấp quản lý chất lượng;

+Công tác giám sát nội bộ chất lượng thi công đài phun nước

Yêu cầu:

– Công tác giám sát được chúng tôi thực hiện thường xuyên, khoa học tại hiện trường để đảm bảo ngăn ngừa những sai phạm kĩ thuật, bảo đảm việc nghiệm thu khối lượng và chất lượng thi công đài phun nước các công tác xây lắp được thực hiện theo đúng thiết kế được phê duyệt, theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kĩ thuật và các quy định về an toàn.

Cán bộ chuyên trách đúng năng lực, chuyên môn đối với công việc được giao.

Nội dung:

– Kiểm tra danh mục, quy cách, chủng loại và tính năng của vật liệu, cấu kiện. Kiểm tra điều kiện, biện pháp đảm bảo an toàn thi công cho công trình, an toàn cho các công trình lần cận.

– Giám sát thường xuyên công tác thi công xây dựng lắp đặt thiết bị theo chức năng và phân cấp đã thống nhất.

– Kiểm tra hệ thống đảm bảo chất lượng, kế hoạch chất lượng, quy trình và phương án tự kiểm tra chất lượng của các bộ phận, các đội, các tổ nhóm thi công. Kiểm tra tiến độ, biện pháp thi công cho từng hạng mục.

– Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng tại hiện trường so sánh với các vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị đã trình Tư vấn giám sát trước khi thi công nhằm đảm bảo sự đồng nhất, phù hợp. Theo yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu của Tư vấn, Chủ đầu tư chúng tôi sẽ lấy mẫu, kiểm định các vật tư, thiết bị này nhằm đảm bảo tính chính xác trong thi công.

– Kiểm tra, xác nhận khối lượng, chất lượng các công việc trước khi báo cáo Chủ đầu tư. Lập các báo cáo liên quan để phục vụ giao ban công trường cũng như báo cáo lên Chủ đầu tư.

– Để kiểm soát chất lượng của vạch kẻ đường phản quang trong quá trình khai thác, cần tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu với tần suất P=4%.

* Đánh giá hiệu quả:

– Hiệu quả của quy trình quản lý chất lượng được đánh giá sau từng công việc hoàn thành. Chúng tôi sẽ tổ chức rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc nhằm đánh giá chính xác hiệu quả của quy trình đối với từng công việc từ đó có cách thức điều chỉnh cho phù hợp. Các khía cạnh xem xét đến trong việc đánh giá hiệu quả gồm:

– Độ chính xác trong kế hoạch được lập;

– Mức độ phù hợp trong tổ chức, phân cấp thực hiện;

– Những vấn đề đã đạt được và còn tồn tại trong việc triển khai thực hiện và kiểm soát quy trình;

– Điều chỉnh đối với những công việc hoặc hạng mục tiếp theo;

– Trong quy trình quản lý chất lượng thi công đài phun nước, việc lập hệ thống văn bản, biên bản và các ghi chép trong quá trình thi công bao gồm: các biên bản nghiệm thu cồng việc, thành phần công việc và các hạng mục công trình, các phát sinh, các xử lý kĩ thuật. Nội dung phải đề cập đầy đủ các thông tin cần thiết theo quy định của kĩ thuật thi công. Đây sẽ là cơ sở để xác định chất lượng từng thành phần cũng như toàn bộ công trình sau này đồng thời cũng là cơ sở để lập hồ sơ hoàn công, cơ sở thanh quyết toán;

  1. Quản lý tài liệu, hồ sơ bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán:

c.1. Quản lý chất lượng:

– Nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc các qui định về quản lý chất lượng thi công đài phun nước công trình theo Nghị định số: 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng với các yêu cầu sau:

– Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công.

– Thi công đúng đồ án thiết kế kỹ thuật đã được duyệt. Chấp hành sự giám sát kỹ thuật của đại diện Chủ đầu tư và cơ quan thiết kế.

– Chấp hành đầy đủ các quy phạm kỹ thuật, tiêu chuẩn ngành, TCVN và các ý kiến giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

– Thường xuyên tự kiểm tra chất lượng công trình, làm thí nghiệm hiện trường, tự đánh giá chất lượng, tự sửa chữa.

– Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường.

– Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng thi công đài phun nước, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu chủ đầu tư.

c.2. Quản lý Hồ sơ thi công, bản vẽ hoàn công:

* Kiểm soát tài liệu:

– Các tài liệu như: hồ sơ thiết kế, văn bản pháp lý, hồ sơ hợp đồng, thuyết minh về các giải pháp thi công, an toàn lao động, hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm và các văn bản phát sinh khác của công trình được kiểm soát chặt chẽ thông qua sổ theo dõi danh mục hiện hành, sổ tay phân phối tài liệu và dấu kiểm tra soát tài liệu.

– Điều này cho phép loại bỏ hoàn toàn các sai sót do sử dụng các tài liệu lỗi thời vào công trình đồng thời đảm bảo cho mọi người liên quan đến các hoạt động sản xuất đều sẵn có các tài liệu cần thiết để thực hiện nhiệm vụ;

– Ngay từ khi khởi công công trình, đơn vị sẽ lập hệ thống sổ sách hồ sơ cho việcquản lý chất lượng công trình.

– Nhật ký thi công: ghi chép mọi hoạt động, diễn biến trong quá trình thi công, từng ngày, từng hạng mục.

– Mẫu biên bản nghiệm thu công việc đã hoàn thành theo Nghị định số: 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

– Sổ theo dõi kết quả thí nghiệm hiện trường.

– Sổ ghi chép toạ độ, cao độ, trắc đạc công trình.

– Quản lý các bản vẽ thi công, các tài liệu văn bản liên quan đến thi công đài phun nước.

– Lập bản vẽ hoàn công theo 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

bien-phap-bao-dam-chat-luong-thi-cong-dai-phun-nuoc

*Tổ chức nghiệm thu

– Trong từng giai đoạn thi công đơn vị thi công sẽ tổ chức nghiệm thu kỹ thuật cho các công việc giai đoạn sau với các cấp nghiệm thu như sau:

 Nghiệm thu nội bộ tổ đội:

– Thành phần bao gồm cán bộ phụ trách thi công, các tổ trưởng tham gia thi công công tác xây lắp được nghiệm thu. Các bên sẽ tiến hành kiểm tra công tác đã thi công kịp thời, khắc phục các sai lỗi trước khi tổ chức nghiệm thu ở các cấp cao hơn.

 Nghiệm thu công trường:

– Thành phần nghiệm thu bao gồm Chỉ huy công trường, các cán bộ kỹ thuật, tiến hành kiểm tra các công việc đã hoàn thành của các tổ đội, chất lượng thi công đài phun nước

bien-phap-bao-dam-chat-luong-thi-cong-dai-phun-nuoc1

 Nghiệm thu nội bộ Công ty:

– Phòng kỹ thuật của công ty sẽ cùng Chỉ huy trưởng công trình, các cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công tiến hành kiểm tra công việc đã hoàn thành tại công trình, khắc phục các lỗi còn tồn tại.

 Nghiệm thu cấp cơ sở:

– Công tác nghiệm thu cấp cơ sở chỉ được thực hiện sau khi đã khắc phục xong các lỗi kỹ thuật của các bước nghiệm thu trước đó.

– Sau khi đã tổ chức nghiệm thu theo các cấp trên đơn vị thi công sẽ cùng chủ đầu tư và tư vấn giám sát thi công đài phun nước tiến hành nghiệm thu công việc đã hoàn thành.

– Các văn bản nghiệm thu này được lưu giữ trong hồ sơ hoàn công công trình và làm cơ sở cho việc thanh quyết toán cho từng giai đoạn và toàn bộ công trình.

c.3 Quản lý giá thành:

– Đơn vị thi công đúng đồ án thiết kế, đầy đủ khối lượng công việc trong hợp đồng: Những thay đổi về khối lượng, những thay đổi lớn về giá do nhà nước điều chỉnh, đơn vị báo cáo Chủ đầu tư biết cùng thiết kế lập tờ trình báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở pháp lý điều chỉnh Hợp đồng và thanh toán;

– Đơn vị sẽ báo cáo những dự báo, thông báo sớm cho Chủ đầu tư biết những thay đổi về khối lượng, điều kiện thi công, thời gian thi công đài phun nước, chất lượng thi công đài phun nước

– Đơn vị sẽ thông báo cho Chủ đầu tư biết dự báo, cập nhật thu chi tài chính: Nộp cho Chủ đầu tư những báo cáo thu chi về dự toán, công việc đã hoàn thành trừ đi giá trị đã tạm ứng hoặc thanh toán.

bien-phap-bao-dam-chat-luong-thi-cong-dai-phun-nuoc10

c.4. Nghiệm thu thanh toán:

– Đơn vị sẽ cung cấp các số liệu và kết hợp với cán bộ giám sát trong quá trình đo đạc, nghiệm thu các hạng mục công việc mà đơn vị đã thực hiện theo đồ án thiết kế, bản vẽ thi công đài phun nước và các yêu cầu kỹ thuật qui định.

– Trong quá trình nghiệm thu đơn vị cùng cán bộ giám sát và Chủ nhiệm điều hành dự án phải tuân thủ đầy đủ và đúng đắn các qui trình, thủ tục và nội dung nghiệm thu công trình đã được qui định trong điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng theo nghị định Nghị định số: 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

– Đơn vị chỉ được thanh toán cho các hạng mục công việc đạt chất lượng và được cán bộ giám sát nghiệm thu một cách đúng đắn. Việc thanh toán của đơn vị phải tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện trình bày trong Hợp đồng dựa trên khối lượng nghiệm thu thực tế và đơn giá của hạng mục công việc trình bày trong Bảng kê khối lượng của Hợp đồng.

Công ty cổ phần XDTM & DV Phát An

Trụ sở chính: Phú Cát – Quốc Oai – Hà nội

DT:024.66.527.028 –  Hotline: DD 039.713.5555

1 những suy nghĩ trên “Biện pháp bảo đảm chất lượng thi công đài phun nước – nhạc nước
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!