Chất liệu đèn âm nước chuyên dụng 01

Chất liệu đèn âm nước chuyên dụng inox SUS 304